Trainingen en procesbegeleiding

Trainingen en procesbegeleiding

Gedurende mijn loopbaan bij het Tympaan Instituut heb ik veel trainingen gegeven op het gebied van beleidsbeïnvloeding en advisering voor patiënten- en bewonersorganisaties. Cursussen die ik onder andere heb gegeven zijn: onderhandelen, contact met de achterban, beleidsstukken lezen, adviezen opstellen en voorzitten en vergaderen. Recent heb ik een training gegeven aan vrijwilligers van de Stichting Leergeld Leiden hoe zij gesprekken moeten voeren met cliënten. Mijn aanbod bestaat uit het volgende:

  • Trainingen voor initiatiefnemers, ambtenaren en burgers op het gebied van zelforganisatie en beleidsbeïnvloeding.
  • Begeleiden van participatieprocessen in opdracht van bewoners- of burgerorganisaties of van overheden of instellingen.
  • Evaluaties van participatieprocessen in opdracht van bewoners- of burgerorganisaties of van overheden of instellingen.