HVO leerkracht

Sinds 2016 sta ik voor de klas als vakleerkracht Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO). Ik geef les aan 11 groepen op drie scholen in Voorburg, Alphen aan den Rijn en Voorhout. De groepen variëren van 10 tot 22 kinderen en komen uit groepen drie tot en met acht.

Kinderen van basisscholen (en hun ouders) kunnen zich jaarlijks aanmelden voor HVO en krijgen dan drie kwartier per week les. De doelen van hvo zijn sociale levenskunst en sociaal en ecologisch wereldburgerschap. Door middel van allerlei creatieve en speelse werkvormen leren kinderen omgaan met zichzelf, elkaar en de samenleving vanuit een humanistisch perspectief waarin autonomie en verantwoordelijkheidsbesef centraal staan. Naar schatting 40.000 kinderen op openbare scholen in het land krijgen hvo door één van de ca. 170 leerkrachten.

Link naar de website van hvo Primair.

Het lesgeven aan kinderen vanuit humanistische vormingsidealen werkt bevruchtend voor mijn andere activiteiten, terwijl ik omgekeerd vanuit mijn andere activiteiten nieuwe ideeën opdoe voor de lessen aan de kinderen.

Bent u geïnteresseerd in hvo voor uw school of wilt u er meer over weten? Ik maak graag een afspraak om er meer over te komen vertellen.