Paideia

Paideia staat al vanaf de oude Griekse cultuur voor een dialogische manier van denken, die deel uitmaakt van de opvoeding tot volledig mens en een alomvattend mensbeeld met de mens als de maat van alle dingen. De mens wordt dan gezien in zijn volledigheid, als creatief, groeiend en betekenis gevend wezen. 

In het Paideia programma wordt het filosofisch-humanistisch gedachtegoed verbonden aan andere disciplines. Hiermee wordt filosofie in een breder kader geplaatst. Geschiedenis, beeldende kunst, architectuur, muziek, literatuur, film en natuur dragen dan bij aan een vollediger denkkader en de vorming van het volledig menszijn, de kern van Paideia.

In 2018 werd het Paideia-programma ingevuld met lezingen en een rondwandeling door Den Haag over het thema Art Nouveau, gevolgd in 2019 door een studiedag over de muzikale omwenteling rond 1900 waarin onder meer Schönberg en Mahler een belangrijke rol hebben vervuld. In 2020 richt het programma zich op Totalitaire Regimes en de invloed op kunst en zingeving.

De mensen achter Paideia zijn Jos de Wit en Inge Camfferman:

Drs. Josselin de Wit, eigenaar van De Wit Wijzer. Jos de Wit heeft geschiedenis gestudeerd in Leiden en daarna onderdelen van humanistiek in Utrecht en geschiedenis van de wijsbegeerte in Leusden. Na 25 jaar gewerkt te hebben als onderzoeker en adviseur in het sociale domein, is hij sinds 2016 werkzaam als leerkracht humanistisch vormingsonderwijs (hvo) op de Essesteijnschool in Voorburg. Daarnaast geeft hij sinds 2003 lezingen, cursussen en wandelingen over geschiedenis van de filosofie, veelal voor afdelingen van het Humanistisch Verbond, in het bijzonder in Den Haag en Voorburg. Sinds 2019 geeft hij ook cursussen, lezingen en wandelingen over filosofie en geschiedenis voor de Vrije Academie.

Drs. Inge Camfferman, eigenaar van NexusAdvies. Inge Camfferman heeft sociologie gestudeerd in Leiden en is werkzaam geweest als bestuursadviseur en als projectmanager stads- en stedelijke vernieuwing, grote stedenbeleid en integratiebeleid. Daarnaast heeft zij verschillende bestuursfuncties bekleed, o.a. bij de PvdA Afdeling Den Haag, Raad van Toezicht van twee humanistische verzorgingshuizen, wijkvereniging/wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin en Stichting Amadeus Den Haag. Tussen 2013-2020 was zij secretaris van het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag-Haaglanden. Vanaf medio juni 2020 is zij bestuurslid van Humanitas Haagland. Zij is programmamaker, geeft lezingen en heeft verschillende publicaties op haar naam staan.

Bent u benieuwd wat Padeia voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op: